Seminarai pedagogams ir tėvams

Savo veikloje orientuojamės į Mokymosi visą gyvenimą strategiją bei esminius Lietuvos švietimo vertybes ir principus: asmens nelygstama vertę ir orumą, žmogaus laisves ir teises, prigimtinę žmonių lygybę, toleranciją, demokratinius visuomenės santykius, bendruosius humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo principus.

Jauno žmogaus ugdymas - sudėtinga, atsakinga daug įvairiapusiškų žinių ir kūrybiškumo reikalaujanti misija. Informacinė visuomenė bei perėjimas nuo klasikinės prie humanistinės ugdymo paradigmos modelio reikalauja iš ugdytojo ne tik specifinių savo srities ar dalyko žinių, tačiau ir tam tikrų bendravimo, emocijų, konfliktų valdymo įgūdžių valdymo bei gebėjimo tuos įgūdžius perduoti savo ugdytiniams.

Siūlome seminarų ciklą apie ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių elgesio ypatybes:

Seminarai pedagogams:

Smulkesnė informacija: kuryba@increation.lt